andetnavn

Term: 
andetnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
andranamn
Sidhänvisning: 
12
Definition: 
[navn nr. to i navnerækken]
Publikationer där termen förekommer: