andronymikon

Term: 
andronymikon
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
andronymikon
Sidhänvisning: 
125
Definition: 
Namn efter make
Korsreferens: 
hustrunamn,