andronymikon

Term: 
andronymikon
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
andronymikon
Sidhänvisning: 
95
Definition: 
Namn efter make
Publikationer där termen förekommer: