Anita Schybergson: Adonis och Aallotar

Undertitel: 
Finländska fartygsnamn i historiskt perspektiv
Information: 

Boken lyfter fram det namnskick som varit i bruk i namngivningen av fartyg i Finland under perioden 1838–1938. Adonis och Aallotar ger ny kunskap om ett tidigare outforskat namnförråd i Finland. Namnen presenteras mot en fyllig bakgrund av sjöhistoriska fakta i text och bild. De granskas som delar av den samtida kulturen, som uttryck för tidens idéströmningar och politiska förhållanden. Dessutom ger boken en exposé över fartygsnamn internationellt från forntid till nutid.

 

Publiceringsår: 
2012
Beställ: 
Vetenskapsbokhandeln, http://www.tiedekirja.fi/detail.php?id=185-409-30815