anonymiserande-accentuerande funktion

Term: 
anonymiserande-accentuerande funktion
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
anonymiserande-accentuerande funktion
Sidhänvisning: 
78
Definition: 
egennamnets formella, fonologiska eller etymologiska aspekter (alternativt blotta förekomsten av egennamn) bidrar till att framhäva somliga karaktärer eller grupper av karaktärer i texten, medan andra anynymiseras
Kommentar: 
ty. Akzentierung -Anonymisierung