antroponym

Term: 
antroponym
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
antroponym
Sidhänvisning: 
13
Definition: 
!
Publikationer där termen förekommer: