antroponym

Term: 
antroponym
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
antroponym
Sidhänvisning: 
181
Definition: 
”navn på en enkelt person”
Kommentar: 
”Personnavnets primære opgave er at identificere det enkelte menneske.”
Publikationer där termen förekommer: