antroponymi

Term: 
antroponymi
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
antroponymi
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Korsreferens: 
personnamngransking