antroponymi

Term: 
antroponymi
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
antroponymi
Sidhänvisning: 
177
Definition: 
”studiet af personnavne”
Publikationer där termen förekommer: