antroponymisk

Term: 
antroponymisk
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
antroponymisk
Sidhänvisning: 
109
Definition: 
[personnavnemæssig]
Publikationer där termen förekommer: