avledningsliknande namnbildningar

Term: 
avledningsliknande namnbildningar
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
avledningsliknande namnbildningar
Sidhänvisning: 
99
Definition: 
Tillnamn där efterleden, som vanligen är hämtad ur ett begränsat förråd, framför allt anger släktnamnskaraktären och har suffixliknande funktion.
Exempel: 
Elman, Uppstedt, Åkerbom