avledningsliknande tvåledade namn

Term: 
avledningsliknande tvåledade namn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
avledningsliknande tvåledade namn
Sidhänvisning: 
29
Definition: 
Primärt bildade tvåledade namn, i vilka efterleden har suffixliknande funktion.
Exempel: 
Gimberg, Salström
Kommentar: 
Avledningsliknande tvåledade namn är en undergrupp till de tvåledade namnen.