Bakken, Kristin

Land: 
Norge
Institution: 
Norsk institutt for kulturminneforskning
E-post: 
kristin.bakken@niku.no