binamn

Term: 
binamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
binamn
Sidhänvisning: 
10
Definition: 
ett särskiljande namntillägg
Exempel: 
Olaf Blafoth, Ingridh Thiuvafinger
Publikationer där termen förekommer: