binamn

Term: 
binamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
binamn
Sidhänvisning: 
16
Definition: 
Ett binamn karakteriserar namnbäraren och är normalt ett individuellt, inofficiellt namn, använt tillsammans med eller i stället för förnamnet.
Korsreferens: 
tilnavn/tilnamn