binamn

Term: 
binamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
binamn
Sidhänvisning: 
25
Definition: 
Ett binamn är ett tillnamn som karakteriserar bäraren och som är givet individuellt, inte på grund av systemtvång.