binamn

Term: 
binamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
binamn
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Definition: 
Ett namn som kan användas tillsammans med förnamnet (dopnamnet) eller i stället för det. Binamnet är ofta karakteriserande och kan vara positivt laddat, ett smeknamn, eller negativt laddat, ett öknamn.
Korsreferens: 
smeknamn, öknamn