binamn

Term: 
binamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
binamn
Sidhänvisning: 
34
Definition: 
karakteriserande och bildat utifrån en bestämd situation