binamnselement

Term: 
binamnselement
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
binamnselement
Sidhänvisning: 
19
Definition: 
Tillägg till förnamnet som inte kan uppträda självständigt.
Exempel: 
Lange (Bonde), Blonda (Anna), (Halvdan) Svarte
Kommentar: 
Ryman kommenterar Thorsten Anderssons ( 1983: 10 f.) term.