bindevokal

Term: 
bindevokal
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
bindevokal
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Korsreferens: 
komposisjonsvokal