bogstavrim

Term: 
bogstavrim
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
bokstavsrim
Sidhänvisning: 
181
Definition: 
[navne i slægten begynder med samme konsonant eller med vokal]
Korsreferens: 
allitteration
Publikationer där termen förekommer: