borgernavn

Term: 
borgernavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
borgerligt namn
Sidhänvisning: 
245
Definition: 
[navn på person som tilhører borgerstanden]
Publikationer där termen förekommer: