bunden uppkallelse

Term: 
bunden uppkallelse
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
bunden uppkallelse
Sidhänvisning: 
37
Definition: 
Den äldste sonen uppkallas efter fadern (vilket också därigenom kan bli efter farfadern).
Publikationer där termen förekommer: