bunden uppkallelse

Term: 
bunden uppkallelse
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
bunden uppkallelse
Sidhänvisning: 
37
Definition: 
Traditionell bunden uppkallelse: den äldste sonen namngavs efter farfar och näst äldste sonen uppkallades efter morfar.
Publikationer där termen förekommer: