cognomen

Term: 
cognomen
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
cognomen
Sidhänvisning: 
17
Definition: 
det tredje navn i det romerske tria nomina-system
Exempel: 
Gaius Julius Cæsar
Korsreferens: 
tilnavn
Publikationer där termen förekommer: