dåbsefternavn

Term: 
dåbsefternavn
Språk: 
danska
Sidhänvisning: 
102
Definition: 
[det efternavn som et barn får ved dåben]
Publikationer där termen förekommer: