Den 17:e nordiska namnforskarkongressen och NORNA-kommittén 2021–2025

  • Posted on: 11 June 2021
  • By: Väinö Syrjälä

Den 8.–10.6.2021 ordnades den 17:e nordiska namnforskarkongressen som en digital evenemang hos Helsingfors universitet.
Sammanlagt deltog över 90 namnforskare i kongressen och under tre dagar gavs 35 sektionsföredrag och 2 inbjudna plenarföredrag (av Johanna Isosävi och Guy Puzey). En kongressrapport kommer traditionsenligt publiceras i serien NORNA-rapporter.

Under kongressen valdes även en ny NORNA-kommitté för mandatperioden 2021–2025. NORNA:s medlemmar valde Linnea Gustafsson från Sverige till ny ordförande. Namnen på de övriga kommittémedlemmar för respektive land kan hittas på sidan NORNA-kommittén.

På sin konstituerande möte efter kongressen valde den nya kommittén Line Sandst (Danmark) som vice ordförande och Väinö Syrjälä (Sverige) som kommitténs sekreterare. Elin Pihl (Sverige) fortsätter som NORNA:s kassör.