den skandinaviske bølge

Term: 
den skandinaviske bølge
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
skandinavismen
Sidhänvisning: 
61
Definition: 
[1800-tallets opblomstring af brugen af skandinaviske navne]
Publikationer där termen förekommer: