determinativ sammansättning

Term: 
determinativ sammansättning
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
determinativ sammansättning
Sidhänvisning: 
29, 99
Definition: 
Enkla namn som är bildningar till existerande appellativ.
Exempel: 
Gyllensparre, Ekelund
Kommentar: 
Determinativa sammansättningar är en undergrupp till de tvåledade namnen.