Devine Josefin

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen och Institutionen för språkstudier, Umeå universitet
E-post: 
josefin.devine@isof.se
Övrig information: 

doktorand
- ortnamn i Jämtland
- övriga namn och skönlitterära namn