Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg välkomnar till symposiet Nya vägar inom språkforskningen

  • Posted on: 7 September 2016
  • By: Emilia Aldrin

Torsdagen den 24 november, klockan 09.00-17.00, anordnar vi på Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium med temat Nya vägar inom språkforskningen. Till detta symposium har vi bjudit in talare som vi tycker på olika sätt banar ny väg inom sina forskningsområden.

 

Preliminärt program

 

9.00               Introduktion

9.15–10.15    Jenny Öqvist, DFU, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala: Sjung som du talar? Dialekt och äkthet i svensk populärmusik.

10.15–10.30  Kaffe med tillbehör

10.30–11.30 Per Holmberg, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet: Nya vägar till Rökstenen. Ett exempel på socialsemiotisk analys av text och rumslighet.

11.30–12.30  Åsa Abelin, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet: Onomatopoetiska och ljudsymboliska ord i äldre svenska dialekter.

 

12.30–13.30 Lunch

 

13.40–14.40  Gustav Bockgård, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola: Interaktionell dialektologi.

14.40–15.40 Emilia Aldrin, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad: Digitalt tilltal och ungdomars välmående. Beskrivning av ett nystartat projekt.

15.40–15.50 Bensträckare med kaffe och kaka

15.50–16.50  Johan Järlehed och Tove Rosendal, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet: Visuell flerspråkighet i Olivedal och Gamlestan.

16.50–17.00  Avrundning och gemensam promenad till närliggande krog för dem som vill.

 

Deltagande i symposiet kostar 350:- + moms (lunch och fika ingår) och anmälan görs via e-post senast den 30/10 till jenny.nilsson@sprakochfolkminnen.se (ange önskemål om specialkost, du kommer att få en bekräftelse samt instruktioner för inbetalning i retur). Antalet platser är begränsat då vi håller till i våra lokaler på Vallgatan 22 i Göteborg.

 

Välkomna!

Maria Löfdahl    Jenny Nilsson    Erik Petzell    Lena Wenner