Disputation: Jaakko Raunamaa, Finnic anthroponymy in the Middle Ages: Perspectives on pre-Christian and early Christian personal names

FM Jaakko Raunamaa disputerar 20.11.2021 kl. 10 vid Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet på avhandlingen "Finnic anthroponymy in the Middle Ages: Perspectives on pre-Christian and early Christian personal names".
Disputationen äger rum i Porthania, sal PIII, Universitetsgatan 3. Disputationen som hålls på finska kan även följas på Zoom, länk finns i Helsingfors universitetets evenemangskalender: https://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Kalenteri/Suomi?id=62022

Opponent är universitetslektor Unni Leino, Tammerfors universitet, och kustos är universitetslektor Terhi Ainiala.

Doktorsavhandlingen publiceras också elektroniskt och finns tillgänglig i Helda: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7654-7.

Datum: 
lördag, november 20, 2021