Disputation, Uppsala: Alexandra Petrulevich: Ortnamnsanpassning som process. En undersökning av vendiska ortnamn och ortnamnsvarianter i Knýtlinga saga.

Fakultetsopponent är ph.d. Michael Lerche Nielsen, Nordisk Forskningsinstitut, Köpenhamn.

Tid: kl. 10.15.

Lokal: Ihresalen.

Datum: 
lördag, maj 14, 2016