dobbeltformer

Term: 
dobbeltformer
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
dubbelformer
Sidhänvisning: 
22
Definition: 
[sideformer af det samme navn]
Exempel: 
Anne/Anna
Publikationer där termen förekommer: