dobbeltnamn

Term: 
dobbeltnamn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
dubbelnamn
Sidhänvisning: 
18
Definition: 
kombinasjons av to fornamn – uansett om begge namna, ev. berre eitt av dei, blir brukt som tiltalenamn
Exempel: 
Kari Anne