dobbeltnavn

Term: 
dobbeltnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
dubbelnamn
Sidhänvisning: 
126
Definition: 
det "at koble to fornavne sammen"
Exempel: 
Niels Peter, Anne Kathrine.
Publikationer där termen förekommer: