dobbeltnavn

Term: 
dobbeltnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
dubbelnamn
Sidhänvisning: 
30
Definition: 
[når man har to efternavne]
Publikationer där termen förekommer: