dobbeltnavn

Term: 
dobbeltnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
dubbelnamn
Sidhänvisning: 
137
Definition: 
[når en person bærer to fornavne]
Publikationer där termen förekommer: