dobbeltnavngivning

Term: 
dobbeltnavngivning
Språk: 
danska
Sidhänvisning: 
151
Definition: 
[navngivning med flere fornavne]
Publikationer där termen förekommer: