Doktorandtjänst i ortnamnsforskning

  • Posted on: 12 June 2014
  • By: Leila

Umeå universitet och Institutet för språk och folkminnen utlyser en doktorandtjänst med inriktning på äldre ortnamn i Jämtland. Tjänsten ska vara placerad vid Namnarkivet i Uppsala.
Läs mer här: http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/5-618-14.html