dopnamn

Term: 
dopnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
dopnamn
Sidhänvisning: 
60 not 28
Definition: 
Som basbegrepp i avhandlingen används dopnamn [= förnamn] eftersom namnbeläggen hämtats från födelse- och dopboken.
Korsreferens: 
förnamn