dubbelnamn

Term: 
dubbelnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
dubbelnamn
Sidhänvisning: 
125
Definition: 
Två dopnamn erhållna vid olika tidpunkter i en persons liv.
Exempel: 
Anund Jakob