dubbelnamn

Term: 
dubbelnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
dubbelnamn
Sidhänvisning: 
61
Definition: 
Dubbelnamn är ett efternamn bestående av två namn, som regel förenade med bindestreck.
Exempel: 
Ask-Upmark, Gustaf-Janson
Publikationer där termen förekommer: