dubbelnamn

Term: 
dubbelnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
dubbelnamn
Sidhänvisning: 
145
Exempel: 
Per Anders
Kommentar: 
Recension av Alhaug.