dubbelnamn

Term: 
dubbelnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
dubbelnamn
Sidhänvisning: 
29
Definition: 
En kombination av två namn som har använts som tilltalsnamn och räknas som ett namn (definitioner av Fredriksson 1982 och Fries 1973)
Exempel: 
Anna Lisa, Nilsmagnus
Publikationer där termen förekommer: