dyrenavn

Term: 
dyrenavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
namn bildat till djurbeteckningar
Sidhänvisning: 
12
Definition: 
[navn som er dannet af en dyrebetegnelse]
Exempel: 
Bjørn, Brok, Due, Galt, Gedde
Publikationer där termen förekommer: