efterled

Term: 
efterled
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
efterled
Sidhänvisning: 
241
Definition: 
[andet led i et sammensat navn]
Publikationer där termen förekommer: