engelsk kortform

Term: 
engelsk kortform
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
engelsk kortform
Sidhänvisning: 
52
Definition: 
[engelsk forkortet form af et længere navn]
Publikationer där termen förekommer: