engelsk navn

Term: 
engelsk navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
engelskt namn
Sidhänvisning: 
13
Definition: 
[navn af engelsk oprindelse]
Publikationer där termen förekommer: