enkla namn

Term: 
enkla namn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
enkla namn
Sidhänvisning: 
28
Definition: 
Enkla namn kan vara primära namnbildningar skapade genom ellips, t.ex. Is till Islandet, eller sekundära. t.ex. Rudbeck av Rudbæk.
Exempel: 
Is till Islandet, Rudbeck av Rudbæk